Πρόγραμμα Συστηματικών Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Μετρήσεις σε 24ωρη βάση
Λύκειο Κρανιδίου

Φωτογραφίες σταθμού μέτρησης
κάντε κλικ για μεγέθυνση   κάντε κλικ για μεγέθυνση
Θέση σταθμού μέτρησης


Στην παρακάτω γραφική παράσταση φαίνονται οι τιμές της πυκνότητας ροής ισχύος (για περιοχή συχνοτήτων 100 kHz έως 3 GHz) όπως αυτές υπολογίστηκαν για τον συγκεκριμένο σταθμό μέτρησης στο χρονικό διάστημα της τελευταίας εβδομάδας. Οι διακεκομμένες γραμμές αντιστοιχούν στο χαμηλότερο επίπεδο αναφοράς του φάσματος των ραδιοκυμάτων 1.2 W/m2 (κόκκινη γραμμή) και 2.7 W/m2 (πράσινη γραμμή) που αντιστοιχεί στο όριο της συχνότητας των 900 MHz της κινητής τηλεφωνίας.

κάντε κλικ για μεγέθυνση
Εβδομαδιαίο γράφημα πυκνότητας ροής ισχύος

Στην παρακάτω γραφική παράσταση παρουσιάζεται πόσες φορές κάτω από τα όρια είναι η εβδομαδιαία μέση τιμή και η μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή της πυκνότητας ροής ισχύος για δύο περιοχές συχνοτήτων (100kHz-3GHz, 900MHz-3GHz). Στη ζώνη 100kHz-3GHz όριο για την Πυκνότητα Ροής Ισχύος είναι η τιμή των 1.2 W/m2 που αποτελεί το αυστηρότερο όριο στη ζώνη και αντιστοιχεί στο χαμηλότερο επίπεδο αναφοράς του φάσματος των ραδιοκυμάτων. Αντίστοιχα στη ζώνη 900MHz-3GHz όριο για την Πυκνότητα Ροής Ισχύος είναι η τιμή των 2.7 W/m2 που αντιστοιχεί στο όριο της συχνότητας των 900 MHz της κινητής τηλεφωνίας.

κάντε κλικ για μεγέθυνση
Ενεργός τιμή της πυκνότητας ροής ισχύος


Δημιουργία Γραφήματος
Από: 
Έως: 
Περιοχή συχνοτήτων: 
 
Διαθέσιμες μετρήσεις:
από 19 Ιανουαρίου 2011 έως 16 Αυγούστου 2013.
Επιλογή Σταθμού
Χρησιμοποιήστε τη φόρμα για να επιλέξετε κάποιον άλλο σταθμό της ίδιας περιφέρειας.

Μετρήσεις Στενής Ζώνης

 

Επικοινωνία Επικοινωνία | Εκτύπωση Εκτύπωση
English Επιλογή Σταθμού: επιλέξτε σταθμό μέτρησης
Επιλέξτε Σταθμό Μετρήσεων